Slibverdichter: Verminder afval en bespaar koelvloeistof

Slib, afkomstig van een koelwaterfiltratiesysteem, bevat nog steeds olie en is een amorfe massa. De compactor zorgt ervoor dat een maximale hoeveelheid resterende olie uit het slib wordt geperst, terwijl het slib zelf wordt omgezet in gemakkelijk hanteerbare en compacte, droge pakketten. De slibverdichter is ontworpen om perfect onder onze filtersystemen te passen.

Voordelen

In 3 opeenvolgende stappen vermindert persen een hoeveelheid van 100 kg vochtige substantie in 16 kg droge substantie. Transportkosten, om het afval op te ruimen, en verwijderingskosten worden aanzienlijk verminderd. De olierekening wordt ook verlaagd, omdat de gerecycleerde olie opnieuw in het filtratieproces wordt geleid.

Wijze van werken

Het slib van het filtersysteem wordt in de collector van de compactor geleid. Een optische sensor start een helix die het olieslime naar een eerste pers transporteert. Daar ondergaat de massa een compressie van 3: 1 en wordt een eerste hoeveelheid olie gerecupereerd. Naast het verdichten van het slib, transporteert deze eerste pers ook het vuil naar een tweede cilinder. Een andere compressie (7: 1) vindt plaats terwijl het vuil naar een derde cilinder wordt geleid. Grote kracht (1700 kg / cm) comprimeert het slib nog een laatste keer voordat het uit de machine wordt verwijderd. De gerecupereerde olie wordt opgevangen en in de vuiltank van het filtersysteem gepompt.

3 opeenvolgende persen verdichten het slib en recupereren koelvloeistof